O Koruně

O Koruně

Čp. 5 – grunt Jarošovský původně vlastnil rychtář. V roce 1598 koupil grunt od sirotků po rychtáři Jarošovi Čepolovi Jiří Novák-Jaroš. Později se na statek postupně přiženili Jan Bílý, Matěj Mareš, Jiří Stehlík, Jan Slánský, Josef Kalaš, všichni dále zvaní Jarošové. V roce 1826 koupil grunt František Drchota ze stavení s číslem 9 a prodal ho svému synovci Václavu Drchotovi, který zatím hospodařil v Třebotově (čp. 8). Pak vedlhospodářství jeho syn, rovněž Václav Drchota, a od roku 1928 Vratislav Drchota. V původním stavení kdysi bývala knihovna, v současnosti je zde antik bazar. Je to přízemní domek se štítem do náměstí.

V roce 1876 byla k objektu přistavěna ještě patrová budova, hostinec U České koruny (se sídlem Sboru dobrovolných hasičů a Sokola, s divadelním sálem a za války s kinem Oko). Postupně ji měli v nájmu Josef Froněk, Jan Doležal, Antonín Hornek a Josef Zlámal. V prvním patře promítal filmy biograf Koruna (později Oko), dnes je zde kulturní středisko. Takzvaná Koruna měla číslo 5 A, nyní je to 44.

 

Beseda Tyl hrávala U Koruny, ale v roce 1938 byl sál zabrán pro druhý radotínský biograf. 

Teprve v r.1873 je dostavena škola nová, jež stála v těsné blízkosti šindelové chalupy. Je to budova současného úřadu městské části (čp. 23). Byla zřízena z "okresních peněz" za 14 600 zlatých.  

První tělocvičný spolek Sokol byl založen v roce 1888, a to konkrétně 28. října. Cvičilo se v hostinci U české koruny a od roku 1904 v tehdy nové obecné škole. První letní cvičiště bylo na zahradě hostince a pak za stodolou u Drchotů (nyní dům U koruny). 

Od roku 1924 se konala sousedská sezení Vlastenecko-dobročinné obce baráčníků v restauraci Na rychtě pod Lahovskou (docházeli na ně též baráčníci z Velké Chuchle), v pozdější době pak střídavě v restauraci Sokolovna, v jídelně Janka Radotín, U koruny, Na viničkách a v současné době v kulturní místnosti radotínských hasičů.

Podklady poskytla Letopisecká komise Rady MČ Praha16

Galerie

ZŮSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Přihlas se do našeho newsletteru a budeme ti zasílat novinky přímo na e-mail.